Starbucks

Starbucks

Boston, Massachusetts, USA

1 comment:

Autumnforest said...

It's the same everywhere, isn't it?